Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wejherowski, pomorskie


Data ogłoszenia: 2009-03-09 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/228/2008 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 z dnia 25.10.2006r fragmentu wsi Szemud dot. terenu oznaczonego symbolem 19.139.PU.
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18
Data ogłoszenia: 2009-03-09 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/229/2008 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25.10.2006r fragmentu wsi Bojano dot. terenu oznaczonego symbolem 2.198MU2.
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18
Data ogłoszenia: 2009-03-09 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/230/2008 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25.10.2006r fragmentu wsi Jeleńska Huta dot. terenu oznaczonego symbolem 8,6MN, 8,7MN, 8,8MN, 8,9MN
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18
Data ogłoszenia: 2009-03-09 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/231/2008 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 z dnia 25.10.2006r fragmentu wsi Szemud dot. działki część działki nr 199/32.
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18
Data ogłoszenia: 2009-03-09 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/232/2008 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud dot. działki nr 1/10, gminy Szemud
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18
Data ogłoszenia: 2009-03-09 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/233/2008 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/199/2000 RADY GMINY SZEMUD z dnia 31.11.2000r. i opublikowanego w Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego Nr 7 z 2001 r. fragmentu wsi Jeleńska Huta dot. działek nr 156/5-16, nr 255/2-10 i nr 166/10 gmina Szemud
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18
Data ogłoszenia: 2009-03-03 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr Vk/XXX/305/2008 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od ul. Strzeleckiej do węzła „Działki” na drodze krajowej nr 6
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18
Data ogłoszenia: 2009-03-02 Data wydania: 2008-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/221/2008 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Spacerowej oraz obszaru przy lesie II we wsi Lubiatowo w gminie Choczewo.
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:17
Data ogłoszenia: 2009-02-16 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/225/2008 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25.10. 2006 r. fragmentu wsi Kielno dot. części terenu oznaczonego symbolem 11.105.UKS działki nr 82/20, 82/25, 82/29 i 82/35
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:17