Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pogórze gmina Kosakowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-11-04 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/60/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 września 2014r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ogrodu Działkowego imienia Obrońców Kępy Oksywskiej w obrębie Pogórze gm. Kosakowo
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:39
Data ogłoszenia: 2013-10-10 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/61/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze gmina Kosakowo w rejonie ulic: Majakowskiego, Broniewskiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Słowackiego .
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:16
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-12-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/94/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, w zakresie działek nr 78/71 i 78/72 przy ul. Czechowicza.
Data dodania do bazy: 2013-01-18 09:53:26
Data ogłoszenia: 2012-08-02 Data wydania: 2012-07-31
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 lipca 2012r. o sprostowaniu błędu w Uchwale Rady Gminy Kosakowo Nr XXXV/72/05 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. gr. 195/13 w Pogórzu gm. Kosakowo ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 122 z dnia 30 listopada 2005 r. pod poz. 2484.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:26
Data ogłoszenia: 2012-03-13 Data wydania: 2012-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/1/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 108/9, położonej w Pogórzu, gm. Kosakowo
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:27
Data ogłoszenia: 2012-03-13 Data wydania: 2011-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/101/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI POGÓRZE, W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 1070, 1071, 1072, 1073,1074 PRZY UL. CZARNIECKIEGO.
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:27
Data ogłoszenia: 2011-09-22 Data wydania: 2011-06-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI POGÓRZE, W ZAKRESIE DZIAŁKI NR 78/74.
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:31:18
Data ogłoszenia: 2011-06-21 Data wydania: 2011-04-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/24/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz części działki nr 171/8 w Pogórzu gmina Kosakowo.
Data dodania do bazy: 2011-06-21 20:17:19
Data ogłoszenia: 2010-05-24 Data wydania: 2010-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/8/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego obejmującego część działek nr 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L w Dębogórzu oraz część działki nr 1079 w Pogórzu gmina Kosakowo.
Data dodania do bazy: 2011-03-13 21:13:00