Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dębogórze gmina Kosakowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.12.2017.MM Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/34/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki 641 położonej w Dębogórzu gmina Kosakowo przy ul. Rumskiej, w części dotyczącej: § 4 ust. 4 pkt 2; § 5 ust. 7 pkt 2.
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:40
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/34/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 641 położonej w Dębogórzu gmina Kosakowo przy ul. Rumskiej.
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:40
Data ogłoszenia: 2014-07-25 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/42/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych przy ul. Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo – pomiędzy ulicami Długą i Piaskową.
Data dodania do bazy: 2014-07-26 14:00:48
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/33/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kazimierz i fragmentu wsi Dębogórze w gminie Kosakowo w zakresie działek 1101 i 1100 w Kazimierzu oraz działki nr 5/7 w Dębogórzu.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2012-03-13 Data wydania: 2011-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/103/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI DĘBOGÓRZE W GMINIE KOSAKOWO – FRAGMENT ULICY JAGODOWEJ
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:27
Data ogłoszenia: 2010-05-24 Data wydania: 2010-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/8/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego obejmującego część działek nr 15, 11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L w Dębogórzu oraz część działki nr 1079 w Pogórzu gmina Kosakowo.
Data dodania do bazy: 2011-03-13 21:13:00
Data ogłoszenia: 2010-02-12 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/75/09 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19, 20/2 oraz cz. dz. 16/2 i 24/4 w Dębogórzu, gmina Kosakowo
Data dodania do bazy: 2011-03-28 20:07:00
Data ogłoszenia: 2009-03-09 Data wydania: 2008-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/117/2008 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Dębogórzu i Mostach przy ulicy Rumskiej, gmina Kosakowo.
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18