Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mosty gmina Kosakowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/33/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1030 w Mostach gmina Kosakowo, przy ul. Wałowej.
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:40
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.17.2017.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/33/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1030 w Mostach gmina Kosakowo, przy ul. Wałowej, w części dotyczącej § 4 ust. 4 pkt 2.
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:40
Data ogłoszenia: 2015-04-23 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/23/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo.
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:39:42
Data ogłoszenia: 2015-04-09 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/24/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XLIII/74/2009 z dnia 28 października 2009r., obejmującej działki nr 1244/51 i 1244/23 w Mostach gmina Kosakowo, przy ul. Cedrowej.
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:18:25
Data ogłoszenia: 2012-03-13 Data wydania: 2011-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/104/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:27
Data ogłoszenia: 2010-02-08 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/74/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w Mostach na południe od kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków
Data dodania do bazy: 2011-05-24 01:52:00
Data ogłoszenia: 2009-03-09 Data wydania: 2008-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/117/2008 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Dębogórzu i Mostach przy ulicy Rumskiej, gmina Kosakowo.
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18