Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-14 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr X/94/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:33
Data ogłoszenia: 2017-04-13 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/362/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko gmina Słupsk.
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:33
Data ogłoszenia: 2017-04-11 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/948/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej w mieście Gdańsku
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2017-04-11 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/952/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II w mieście Gdańsku.
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/322/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 61/7, 71/7, 75/1 oraz część działki nr 67 obręb Płaszewo
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/204/2017 Rady Gminy Przodkowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 94/10 położonej w miejscowości Załęże, gmina Przodkowo, uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 108, poz. 2210 z 27.10.2006r.)
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Przywidz z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szklana Góra I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz.
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/219/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przemysław.
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo-Ujście Wisły uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna Nr XLIII/454/10 z dnia 28 października 2010 r.
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/729/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16