Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sokółka gmina Sokółka, podlaskie


Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/455/14 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:17
Data ogłoszenia: 2014-04-04 Data wydania: 2014-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/406/14 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:37
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/339/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Karcze, Kraśniany i miasta Sokółka zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce nr XXXIX/297/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:26
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/340/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:26
Data ogłoszenia: 2013-07-01 Data wydania: 2013-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/329/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:47:57
Data ogłoszenia: 2013-05-10 Data wydania: 2013-05-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.30.2013.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 9 maja 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/320/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:17
Data ogłoszenia: 2012-07-06 Data wydania: 2012-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/222/12 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka
Data dodania do bazy: 2012-07-13 18:35:28
Data ogłoszenia: 2012-04-20 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/180/12 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:39
Data ogłoszenia: 2009-11-05 Data wydania: 2009-10-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/325/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka
Data dodania do bazy: 2011-03-14 18:28:00