Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Karcze gmina Sokółka, podlaskie


Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/339/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Karcze, Kraśniany i miasta Sokółka zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce nr XXXIX/297/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:26
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/342/13 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokółka zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce nr VI/42/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokółka zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/123/83 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sokółce z dnia 8 grudnia 1983 r. w zakresie wsi Karcze oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowywania przestrzennego na teren części wsi Karcze nie objęty planem
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:26