Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Krynki, podlaskie


Data ogłoszenia: 2011-04-08 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krynki (części gminy Krynki w granicach strefy nr III określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynki)
Data dodania do bazy: 2011-04-09 01:33:00
Data ogłoszenia: 2011-04-08 Data wydania: 2011-03-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.33.2011.DM Wojewody Podlaskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krynki (części gminy Krynki w granicach strefy nr III określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynki)
Data dodania do bazy: 2011-04-09 00:11:00