Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krynki gmina Krynki, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krynki (części gminy Krynki w granicach strefy nr III określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynki)1


2


3


4


5


6


7


8


9