Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Hajnówka, podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/174/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Słowackiego.
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:53:59
Data ogłoszenia: 2016-08-31 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.140.2016.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. stwierdzam nieważność uchwały nr XVIII/129/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowej
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:50
Data ogłoszenia: 2016-07-29 Data wydania: 2016-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/129/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul.Rakowieckiego i ul.Lipowej
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:54
Data ogłoszenia: 2014-11-28 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/312/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 3 "Hajnówka - Wschód"
Data dodania do bazy: 2014-12-09 16:48:26
Data ogłoszenia: 2014-09-16 Data wydania: 2014-08-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/295/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 3 "Hajnówka - Wschód"
Data dodania do bazy: 2014-10-19 11:30:10
Data ogłoszenia: 2014-09-15 Data wydania: 2014-08-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/294/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 2 "Hajnówka Południe"
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:05:03
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/287/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 1 "Hajnówka Północ"
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:46
Data ogłoszenia: 2011-07-26 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/49/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul.Żabia Górka, na działkach o nr geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 1012/9
Data dodania do bazy: 2011-07-26 22:04:28
Data ogłoszenia: 2011-07-26 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/50/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Słowackiego, na działkach o nr geodezyjnych: 2680/24, 2680/25.
Data dodania do bazy: 2011-07-26 22:04:28
Data ogłoszenia: 2011-07-26 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/51/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Warszawskiej, na działkach o nr geodezyjnych: 2676/13, 2678, 2676/4, 2676/10
Data dodania do bazy: 2011-07-26 22:04:28