Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Mielec, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.72.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 maja 2017r. stwierdzającej nieważność uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu.
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:04
Data ogłoszenia: 2015-06-10 Data wydania: 2015-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia VII zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu – Etap I
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:42
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/342/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec
Data dodania do bazy: 2014-08-10 22:23:28
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/341/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec
Data dodania do bazy: 2014-08-10 22:23:28
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-06-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.76.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2014r. dotyczące uchwały Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia 2014 r. Nr XLI/325/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska gmina Mielec.
Data dodania do bazy: 2014-06-22 12:04:29
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-06-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.76.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2014r. dotyczące uchwały Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia 2014 r. Nr XLI/326/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska gmina Mielec.
Data dodania do bazy: 2014-06-22 12:04:29
Data ogłoszenia: 2013-10-15 Data wydania: 2013-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:40
Data ogłoszenia: 2013-10-15 Data wydania: 2013-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu pomiędzy ulicami: Staszica, Lelewela, Nowy Rynek, Wąską, Sienkiewicza
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:40
Data ogłoszenia: 2013-10-04 Data wydania: 2013-09-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/265/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 9 września 2013r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola Mielecka w gminie Mielec – część A
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:37
Data ogłoszenia: 2013-02-04 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/238/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki w Mielcu.
Data dodania do bazy: 2013-02-05 21:36:46