Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mielec gmina Mielec, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.72.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 maja 2017r. stwierdzającej nieważność uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu.
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:04
Data ogłoszenia: 2015-06-10 Data wydania: 2015-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia VII zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu – Etap I
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:42
Data ogłoszenia: 2013-10-15 Data wydania: 2013-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu pomiędzy ulicami: Staszica, Lelewela, Nowy Rynek, Wąską, Sienkiewicza
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:40
Data ogłoszenia: 2013-10-15 Data wydania: 2013-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:40
Data ogłoszenia: 2013-02-04 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/238/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki w Mielcu.
Data dodania do bazy: 2013-02-05 21:36:46
Data ogłoszenia: 2012-10-09 Data wydania: 2012-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:25:06
Data ogłoszenia: 2012-10-09 Data wydania: 2012-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu u zbiegu al. Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:25:06
Data ogłoszenia: 2012-06-04 Data wydania: 2012-06-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.59.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu u zbiegu ulic al. Kwiatkowskiego i ulicy Przemysłowej.
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:01:23
Data ogłoszenia: 2012-06-04 Data wydania: 2012-06-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.61.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Nr XX/163/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy.
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:01:23
Data ogłoszenia: 2012-05-25 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/159/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIELEC - OSIEDLE - CENTRUM"
Data dodania do bazy: 2012-05-27 13:18:31