Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Korczyna gmina Korczyna, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-08-03 Data wydania: 2016-07-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.137.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/153/16 Rady Gminy Korczyna z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap III
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:53
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.137.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia niewaążności uchwały uchwały Nr VIII/64/15 Rady Gminy Korczyna z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap III.
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:27
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.135.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/62/15 Rady Gminy Korczyna z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap IIa
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:27
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.136.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy Korczyna z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap IIb.
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:27
Data ogłoszenia: 2015-07-16 Data wydania: 2015-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/52/15 Rady Gminy Korczyna z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap I
Data dodania do bazy: 2015-07-30 20:16:58
Data ogłoszenia: 2013-05-10 Data wydania: 2013-03-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/226/13 Rady Gminy Korczyna z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Korczyna 5".
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:24
Data ogłoszenia: 2013-03-15 Data wydania: 2013-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/221/13 Rady Gminy Korczyna z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 5”
Data dodania do bazy: 2013-03-20 23:33:39
Data ogłoszenia: 2011-12-06 Data wydania: 2011-12-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.161.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 grudnia 2011r. dotyczące uchwały Nr XI/99/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 5”
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:14:10
Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/207/09 Rady Gminy Korczyna z dnia 5 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Korczyna 5".
Data dodania do bazy: 2011-05-07 20:01:00