Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Korczyna, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-08-03 Data wydania: 2016-07-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.137.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/153/16 Rady Gminy Korczyna z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap III
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:53
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.136.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy Korczyna z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap IIb.
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:27
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.137.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia niewaążności uchwały uchwały Nr VIII/64/15 Rady Gminy Korczyna z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap III.
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:27
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.135.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/62/15 Rady Gminy Korczyna z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap IIa
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:27
Data ogłoszenia: 2015-07-16 Data wydania: 2015-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/52/15 Rady Gminy Korczyna z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap I
Data dodania do bazy: 2015-07-30 20:16:58
Data ogłoszenia: 2013-06-13 Data wydania: 2013-04-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.67.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2013r. dotyczące uchwały Nr XXIII/225/13 Rady Gminy Korczyna z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iskrzynia 3 – etap II”.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:45
Data ogłoszenia: 2013-05-10 Data wydania: 2013-03-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/226/13 Rady Gminy Korczyna z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Korczyna 5".
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:24
Data ogłoszenia: 2013-04-16 Data wydania: 2013-03-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/244/13 Rady Gminy Korczyna z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasna 2”.
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:18
Data ogłoszenia: 2013-03-15 Data wydania: 2013-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/221/13 Rady Gminy Korczyna z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 5”
Data dodania do bazy: 2013-03-20 23:33:39
Data ogłoszenia: 2013-01-23 Data wydania: 2013-01-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.17.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 stycznia 2013r. dotycząceuchwały Nr XXI/195/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasna 1”.
Data dodania do bazy: 2013-01-23 19:26:26