Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wołodź gmina Nozdrzec, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2015-11-06 Data wydania: 2015-11-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.164.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/64/2015 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”
Data dodania do bazy: 2015-11-09 16:30:29