Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brzozów gmina Brzozów, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.80.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dworca autobusowego i centrum usługowohandlowego „Brzozów – 4” ul. Kościuszki w mieście Brzozów – etap I1


2


3