Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kędzierzyńsko-kozielski, opolskie


Data ogłoszenia: 2013-10-15 Data wydania: 2013-10-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.49.2013.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/495/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:52
Data ogłoszenia: 2013-09-09 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLI/495/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:24
Data ogłoszenia: 2013-03-27 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/141/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice  przyjętego uchwałą Nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r.
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:22
Data ogłoszenia: 2013-03-27 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty przyjętego uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011 r.
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:22
Data ogłoszenia: 2013-03-26 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/143/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin  przyjętego uchwałą Nr VIII/32/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r.
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:22
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2013-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII/404/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Kanału Gliwickiego
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:46
Data ogłoszenia: 2013-02-05 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/391/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej strefy ochronnej dla Miejskiego Składowiska Odpadów przy ulicy Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu
Data dodania do bazy: 2013-02-05 21:36:45
Data ogłoszenia: 2012-07-31 Data wydania: 2012-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:35:08
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/259/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice).
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:25
Data ogłoszenia: 2012-02-09 Data wydania: 2011-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/206/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn - Koźle w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami Jana Kochanowskiego, Ignacego Łukasiewicza i Piastowską
Data dodania do bazy: 2012-02-12 21:49:56