Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kędzierzyn-Koźle, opolskie


Data ogłoszenia: 2016-11-21 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXV/308/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle, w części dotyczącej jednostki planistycznej Rogi oznaczonej symbolem jednostki A
Data dodania do bazy: 2016-12-11 13:11:29
Data ogłoszenia: 2014-05-12 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LIII/615/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
Data dodania do bazy: 2014-05-13 08:48:23
Data ogłoszenia: 2014-04-11 Data wydania: 2014-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LI/595/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w rejonie ul. Szkolnej
Data dodania do bazy: 2014-04-18 08:59:58
Data ogłoszenia: 2013-10-15 Data wydania: 2013-10-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.49.2013.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/495/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:52
Data ogłoszenia: 2013-09-09 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLI/495/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:24
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2013-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII/404/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Kanału Gliwickiego
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:46
Data ogłoszenia: 2013-02-05 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/391/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej strefy ochronnej dla Miejskiego Składowiska Odpadów przy ulicy Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu
Data dodania do bazy: 2013-02-05 21:36:45
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/259/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice).
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:25
Data ogłoszenia: 2012-02-09 Data wydania: 2011-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/206/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn - Koźle w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami Jana Kochanowskiego, Ignacego Łukasiewicza i Piastowską
Data dodania do bazy: 2012-02-12 21:49:56
Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/528/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle w części dotyczącej ogrodów działkowych przy ul. Gliwickiej
Data dodania do bazy: 2011-05-13 23:50:00