Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mazowieckie


Data ogłoszenia: 2009-05-02 Data wydania: 2009-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/161/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 lutego 2009r. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:32
Data ogłoszenia: 2009-04-30 Data wydania: 2009-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 144/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych gminy Stara Biała.
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:32
Data ogłoszenia: 2009-04-29 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/1520/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - część "Moczydłowska Wschód”
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:32
Data ogłoszenia: 2009-04-29 Data wydania: 2009-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/192/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:32
Data ogłoszenia: 2009-04-25 Data wydania: 2009-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/186/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Tarczyna
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:32
Data ogłoszenia: 2009-04-22 Data wydania: 2008-09-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/125/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 września 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów - części wsi Wola Prażmowska, dla obszaru oliterowanego: ABCDEFGHIJA
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:32
Data ogłoszenia: 2009-04-22 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego i komunikacji lokalnej zlokalizowanych w rejonach ulic: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Żeromskiego i Słowackiego oraz w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, jakie należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, przewidzianych w w/w zmianach miejscowego planu
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:31
Data ogłoszenia: 2009-04-22 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/264/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego i komunikacji lokalnej zlokalizowanych w rejonach ulic: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Żeromskiego i Słowackiego
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:31
Data ogłoszenia: 2009-04-14 Data wydania: 2009-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/272/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walendów i Szamoty w gminie Nadarzyn
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:14:03
Data ogłoszenia: 2009-04-14 Data wydania: 2009-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/272/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walendów i Szamoty w gminie Nadarzyn
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:14:03