Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat zwoleński:
Kazanów
Policzna
Przyłęk
Tczów

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat zwoleński, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2013-12-12 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usług publicznych przy ul. Batalionów Chłopskich w mieście Zwoleniu
Data dodania do bazy: 2013-12-14 14:18:34
Data ogłoszenia: 2013-03-15 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad zalewem w mieście Zwoleniu
Data dodania do bazy: 2013-03-20 23:33:36
Data ogłoszenia: 2011-10-27 Data wydania: 2011-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwie Atalin
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:49:45
Data ogłoszenia: 2011-05-27 Data wydania: 2011-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla obszaru o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zlokalizowanego w miejscowości Podzagajnik
Data dodania do bazy: 2011-05-27 19:06:00
Data ogłoszenia: 2011-05-26 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwach: Mostki, Paciorkowa Wola Nowa i Strykowice Błotne
Data dodania do bazy: 2011-05-27 00:12:00
Data ogłoszenia: 2011-05-26 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwach: Mostki, Paciorkowa Wola Nowa i Strykowice Błotne
Data dodania do bazy: 2011-05-27 00:12:00
Data ogłoszenia: 2011-05-26 Data wydania: 2011-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwach: Mostki, Paciorkowa Wola Nowa i Strykowice Błotne
Data dodania do bazy: 2011-05-27 00:12:00
Data ogłoszenia: 2010-10-12 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/407/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla obszaru o funkcji produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego w rejonie ul. Doktora Perzyny, w mieście Zwoleniu oraz w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, jakie należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, przewidzianych w ww. zmianie miejscowego planu
Data dodania do bazy: 2011-03-12 22:57:00
Data ogłoszenia: 2010-10-12 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/408/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla obszaru o funkcji produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego w rejonie ul. Doktora Perzyny, w mieście Zwoleniu.
Data dodania do bazy: 2011-02-22 20:28:00
Data ogłoszenia: 2009-11-24 Data wydania: 2009-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/326/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwoleń dla terenu o funkcji produkcyjno-usługowej, zlokalizowanego u zbiegu dróg: krajowej nr 79 i gminnej (ul. Długa), w mieście Zwoleniu
Data dodania do bazy: 2011-03-23 00:13:00