Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mazowieckie


Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/637/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czersk – rejon skarpy
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-03-05 Data wydania: 2017-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/201/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Stara Złotoria
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-01-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1285/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-12-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/203/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Nowe Grobice
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:40
Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/309/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:40
Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/297/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. B. Piaseckiego, ul. M. Kopernika, ul. M. Konopnickiej i ciekiem wodnym od strony południowej w Skaryszewie
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:40
Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/296/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:40
Data ogłoszenia: 2017-12-29 Data wydania: 2017-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/270/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla „Wschód”
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:40
Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2012-06-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny w otoczeniu "łącznika" ulicy Konarskiego z ulicą Warszawską oznaczone symbolem obszaru T zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Raciąż nr XVII/98/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. : Obszar T [o pow. ok. 1,5 ha] - po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej ograniczony wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Warszawską, północną granicą działek o nr ew. 1594 i 1585, wschodnią granicą działek 1585, 1602, 1604, 1605/2, 1605/1, 1606, 1607/2, do północnej granicy działki nr 1608, aż do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Warszawskiej.
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:33
Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 177/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Brwilno Dolne
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:32