Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Więckowice gmina Zabierzów, małopolskie


Data ogłoszenia: 2011-06-02 Data wydania: 2011-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice
Data dodania do bazy: 2011-06-02 20:53:00