Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Balice gmina Zabierzów, małopolskie


Data ogłoszenia: 2012-08-03 Data wydania: 2012-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/183/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 3506 z dnia 18 lipca 2012 r.)
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:34:54
Data ogłoszenia: 2012-07-18 Data wydania: 2012-06-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:31
Data ogłoszenia: 2009-05-14 Data wydania: 2008-03-31
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie nr Sygn. akt IISA.Kr 693/07 z dnia 31 marca 2008 r. - uchwała Rady Gminy Zabierzów z dnia 19 stycznia 2007 r., Nr IV/13/07 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Balice, Rząska, Szczyglice
Data dodania do bazy: 2011-07-21 10:35:46