Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bolechowice gmina Zabierzów, małopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-13 Data wydania: 2018-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLI/404/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:10
Data ogłoszenia: 2013-12-17 Data wydania: 2013-02-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/kr 1775/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ze skargi G.D. na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 lipca 2000 r. Nr XXIX/275/2000 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:08