Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat chrzanowski, małopolskie


Data ogłoszenia: 2010-08-03 Data wydania: 2010-07-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/400/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Brodła.
Data dodania do bazy: 2011-03-13 22:27:00
Data ogłoszenia: 2010-07-16 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/707/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską i ul. 29 Listopada w Chrzanowie
Data dodania do bazy: 2011-05-26 19:30:00
Data ogłoszenia: 2010-04-16 Data wydania: 2010-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/456/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Dulowa, dotyczącej obszaru przyłączonego z dniem 1 stycznia 2006r. do terenu gminy Trzebinia.
Data dodania do bazy: 2011-02-14 22:03:00
Data ogłoszenia: 2010-04-14 Data wydania: 2010-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/470/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na terenie dawnych Zakładów Metalurgicznych, Zakład Nr 1 w Trzebini, w ramach Śródmieścia - Południe obejmującego działki ewidencyjne nr: 795/74, 795/102, 795/103, 795/106, 795/111, 795/112, 795/113, 795/126, 795/127 oraz nr 1141/24, 1141/25 i 1143/16, 1143/17, 1143/18, 1143/19, w obrębie ewidencyjnym Trzebinia
Data dodania do bazy: 2011-05-29 01:21:00
Data ogłoszenia: 2010-03-18 Data wydania: 2010-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/361/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Babice obejmującego rejon ulicy Kruczej, jako drogi dojazdowej prowadzonej przy granicy Gminy Babice i Gminy Chrzanów zapewniającej dojazd do terenów leśnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Chrzanowie
Data dodania do bazy: 2011-03-17 23:06:00
Data ogłoszenia: 2010-01-29 Data wydania: 2010-01-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską i ul. 29 Listopada w Chrzanowie
Data dodania do bazy: 2011-06-04 18:22:00
Data ogłoszenia: 2009-06-04 Data wydania: 2009-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVII/510/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Elli Marchettiego w Chrzanowie
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:45:59
Data ogłoszenia: 2009-01-27 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała Rady Miasta Trzebinia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 555/94, 555/95, 555/96 oraz części działki nr 555/111 położonych w rejonie ulSłonecznej w Trzebini, obręb ewidencyjny Trzebinia
Data dodania do bazy: 2011-06-24 10:29:33