Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Chrzanów, małopolskie


Data ogłoszenia: 2015-11-05 Data wydania: 2015-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną i wschodnią część złoża piasku budowlanego „Jeziorki”, na potrzeby eksploatacji kopaliny
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:31
Data ogłoszenia: 2015-09-08 Data wydania: 2015-09-01
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Starego Miasta między ul. Krakowską, ul. Garncarską i ul. Kusocińskiego w Chrzanowie
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:44
Data ogłoszenia: 2014-07-01 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/549/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 maja 2014r. o zmianie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło – Północ w Chrzanowie”, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:44
Data ogłoszenia: 2013-12-16 Data wydania: 2013-12-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/482/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina, w zakresie sprostowania zapisów w Uchwale Nr XXXV/437/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2013 r., celem doprowadzenia treści planu do poprawnego brzmienia
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:39
Data ogłoszenia: 2013-12-16 Data wydania: 2013-12-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/482/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina, w zakresie sprostowania zapisów w Uchwale Nr XXXV/437/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2013 r., celem doprowadzenia treści planu do poprawnego brzmienia
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:39
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/437/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:21
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/437/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej w części terenów Chrzanowa i Balina
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:21
Data ogłoszenia: 2013-07-23 Data wydania: 2013-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/429/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 408/10, 408/17, 408/36, 408/12, 408/37 oraz części działek nr 4289/1, 408/28, 408/30, 424/1, 424/119 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie, w zakresie sprostowania omyłek pisarskich w uchwale Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:40
Data ogłoszenia: 2013-07-23 Data wydania: 2013-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/430/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 9 lipca 2013r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ul. Garncarską, ul. 29-go Listopada, ul. Kadłubek, ul. Sądową, ul. Świętokrzyską, ul. Dobczycką, ul. Ogrodową, ul. Mickiewicza i ul. Matejki w Chrzanowie, w zakresie sprostowania omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXX/363/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013 r.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:40
Data ogłoszenia: 2013-04-09 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/387/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:15