Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat łukowski, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-04-20 Data wydania: 2015-12-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 366/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi R. M. na uchwałę Rady Miasta Łuków reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Łuków z dnia 8 marca 2011 r., nr VI/34/2011, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:14
Data ogłoszenia: 2015-12-23 Data wydania: 2015-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:06:59
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-12-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.564.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki, w części obejmującej ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 4MN,U oraz 5MN,U na załączniku graficznym Nr 1 do przedmiotowej uchwały.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:15
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/106/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.565.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:15
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-12-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.565.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy, w części obejmującej ustalenia dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW na załączniku graficznym Nr 1 do uchwały, dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 5KDW na załączniku graficznym Nr 2 do uchwały, dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 8KDW na załączniku graficznym Nr 4 do uchwały oraz dla terenu oznaczonego symbolem 5RM,MN,U na załączniku graficznym Nr 3 do uchwały.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:15
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/104/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.564.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:15
Data ogłoszenia: 2015-11-03 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Rosy, Toczyska, Zgórznica, Wólka Poznańska, Jamielne, Stara Prawda, Nowa Prawda, Kienkówka, Jagodne w gminie Stoczek Łukowski
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:35
Data ogłoszenia: 2015-11-03 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Rosy, Toczyska, Zgórznica, Wólka Poznańska, Jamielne, Stara Prawda, Nowa Prawda, Kienkówka, Jagodne w gminie Stoczek Łukowski
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:35
Data ogłoszenia: 2015-11-03 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Rosy, Toczyska, Zgórznica, Wólka Poznańska, Jamielne, Stara Prawda, Nowa Prawda, Kienkówka, Jagodne w gminie Stoczek Łukowski
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:35
Data ogłoszenia: 2015-11-03 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Rosy, Toczyska, Zgórznica, Wólka Poznańska, Jamielne, Stara Prawda, Nowa Prawda, Kienkówka, Jagodne w gminie Stoczek Łukowski
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:35