Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat łukowski, lubelskie


Data ogłoszenia: 2012-10-10 Data wydania: 2012-08-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska – II etap
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:24:01
Data ogłoszenia: 2012-10-04 Data wydania: 2012-08-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/100/12 Rady Gminy Adamów z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka gminnego Adamów
Data dodania do bazy: 2012-10-07 18:33:08
Data ogłoszenia: 2012-10-04 Data wydania: 2012-08-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/101/12 Rady Gminy Adamów z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy wsi w gminie Adamów
Data dodania do bazy: 2012-10-07 18:33:08
Data ogłoszenia: 2012-10-04 Data wydania: 2012-08-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/101/12 Rady Gminy Adamów z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy wsi w gminie Adamów
Data dodania do bazy: 2012-10-07 18:33:08
Data ogłoszenia: 2012-03-30 Data wydania: 2011-12-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr sygn. akt II SA/Lu 680/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Agnieszki Wiąckiewicz i Ireneusza Wiąckiewicza na uchwałę Rady Miasta Łuków z dnia 13 maja 2011 r. nr VIII/57/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno – wschodniej a terenem PKP opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 19 lipca 2011 r. Nr 104, poz.1853
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:05
Data ogłoszenia: 2012-02-23 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt: II SA/Lu 477/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ze skargi Zbigniewa Perki i Wiesława Krzysztofa Perki na uchwałę Rady Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2011 r. nr V/32/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. Nr 49, poz.1053
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:05
Data ogłoszenia: 2012-02-23 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt: II SA/Lu 476/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ze skargi Krzysztofa Wyszomirskiego na uchwałę Rady Miasta Łuków z dnia 3 lutego 2011 r. nr V/32/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. Nr 49, poz.1053
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:05
Data ogłoszenia: 2012-02-16 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 479/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ze skargi Elżbiety Głuszek i Jerzego Głuszka na uchwałę Rady Miasta Łuków z dnia 8 marca 2011 r. nr VI/35/2011 opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 76, poz. 1470 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:52
Data ogłoszenia: 2011-12-29 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania uchwały Nr X/34/11 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojcieszków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Siedliska i Kolonia Bystrzycka.
Data dodania do bazy: 2011-12-29 22:01:57
Data ogłoszenia: 2011-12-29 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania uchwały Nr X/34/11 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojcieszków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Siedliska i Kolonia Bystrzycka.
Data dodania do bazy: 2011-12-29 22:01:57