Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat biłgorajski, lubelskie


Data ogłoszenia: 2015-04-09 Data wydania: 2015-04-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.153.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważności uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy Tereszpol z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar terenów leśnych za starą szkołą, w części obejmującej § 7 pkt 1 uchwały oraz teren na rysunku planu oznaczony symbolem KD-D(G)-02 w części obejmującej działkę 696/2.
Data dodania do bazy: 2015-04-10 12:32:45
Data ogłoszenia: 2015-04-09 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/18/15 Rady Gminy Tereszpol z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol - Zaorenda obejmującego obszar terenów leśnych za starą szkołą (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.153.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały.)
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:18:21
Data ogłoszenia: 2014-12-22 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/337/14 Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Majdan Gromadzki dla działek nr 140, 142, 160 i 161
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:27:51
Data ogłoszenia: 2014-10-13 Data wydania: 2014-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/309/14 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Józefów
Data dodania do bazy: 2014-10-19 11:29:51
Data ogłoszenia: 2014-10-06 Data wydania: 2014-07-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/206/2014 Rady Gminy Biszcza z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISZCZA
Data dodania do bazy: 2014-10-07 09:37:28
Data ogłoszenia: 2014-10-06 Data wydania: 2014-07-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/206/2014 Rady Gminy Biszcza z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISZCZA
Data dodania do bazy: 2014-10-07 09:37:28
Data ogłoszenia: 2014-07-29 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/263/14 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Frampola - etap II.
Data dodania do bazy: 2014-08-05 18:29:38
Data ogłoszenia: 2014-07-29 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/261/14 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Gminy Frampol – II etap.
Data dodania do bazy: 2014-08-19 18:45:27
Data ogłoszenia: 2014-06-24 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/228/2014 Rady Gminy Księżpol z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Księżpol nr XXXVI/167/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol w zakresie lokalizacji gazociągów kopalnianych DN50, gazociągu ekspedycyjnego DN80 wraz z odwiertami i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 28 czerwca 2013 r., poz. 3256)
Data dodania do bazy: 2014-07-08 09:42:05
Data ogłoszenia: 2014-06-24 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/228/2014 Rady Gminy Księżpol z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Księżpol nr XXXVI/167/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol w zakresie lokalizacji gazociągów kopalnianych DN50, gazociągu ekspedycyjnego DN80 wraz z odwiertami i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 28 czerwca 2013 r., poz. 3256)
Data dodania do bazy: 2014-07-08 09:42:05