Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Tereszpol, lubelskie


Data ogłoszenia: 2015-06-24 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/33/15 Rady Gminy Tereszpol z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar terenów leśnych za starą szkołą.
Data dodania do bazy: 2015-06-28 13:59:59
Data ogłoszenia: 2015-04-09 Data wydania: 2015-04-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.153.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważności uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy Tereszpol z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tereszpol-Zaorenda obejmującego obszar terenów leśnych za starą szkołą, w części obejmującej § 7 pkt 1 uchwały oraz teren na rysunku planu oznaczony symbolem KD-D(G)-02 w części obejmującej działkę 696/2.
Data dodania do bazy: 2015-04-10 12:32:45
Data ogłoszenia: 2015-04-09 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/18/15 Rady Gminy Tereszpol z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tereszpol - Zaorenda obejmującego obszar terenów leśnych za starą szkołą (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.153.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały.)
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:18:21