Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lubelskie


Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-03-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.5.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 1024/XXXIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I w rejonie ulicy Nałęczowskiej w części
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-02-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/213/18 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wolnych od zabudowy Gminy Ostrów Lubelski dla obszaru części miejscowości Kolechowice
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-02-27 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczew (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym IF-II.4131.3.2018 dnia 23 lutego 2018 r. stwierdził nieważność uchwały w części).
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-02-27 Data wydania: 2018-02-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.3.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczew, w części
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-02-23 Data wydania: 2018-02-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.2.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/221/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębu Gościeradów Folwark – etap I w części
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09
Data ogłoszenia: 2018-02-23 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Kraśnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09
Data ogłoszenia: 2018-02-23 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Kraśnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09
Data ogłoszenia: 2018-02-23 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Kraśnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09
Data ogłoszenia: 2018-02-23 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Kraśnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09
Data ogłoszenia: 2018-02-23 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Kraśnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09