Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zgierz, łódzkie


Data ogłoszenia: 2013-03-25 Data wydania: 2013-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/276/13 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wsi Lućmierz – Południe
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:00:20
Data ogłoszenia: 2011-12-05 Data wydania: 2011-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu Słowik-Zachód
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:08:26
Data ogłoszenia: 2011-04-18 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obszaru Glinnik – Maciejów – Józefów
Data dodania do bazy: 2011-04-19 01:35:00
Data ogłoszenia: 2011-04-18 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obszaru Glinnik – Maciejów – Józefów
Data dodania do bazy: 2011-04-19 01:35:00
Data ogłoszenia: 2011-04-18 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obszaru Glinnik – Maciejów – Józefów
Data dodania do bazy: 2011-04-19 01:35:00
Data ogłoszenia: 2011-04-15 Data wydania: 2011-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/32/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą
Data dodania do bazy: 2011-04-15 23:19:00
Data ogłoszenia: 2010-10-29 Data wydania: 2010-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/597/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wsi Dąbrówka Wielka - Cegielniana
Data dodania do bazy: 2011-05-13 01:31:00
Data ogłoszenia: 2010-10-21 Data wydania: 2010-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/470/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: ulicy Piątkowskiej, ulicy Bocznej i ulicy Ciosnowskiej
Data dodania do bazy: 2011-03-27 20:11:00
Data ogłoszenia: 2010-10-21 Data wydania: 2010-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/471/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicą Henryka Dąbrowskiego, ulicą Gabriela Narutowicza, ulicą 3 Maja i ulicą Ks. Jerzego Popiełuszki
Data dodania do bazy: 2011-03-29 22:10:00
Data ogłoszenia: 2010-10-21 Data wydania: 2010-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/472/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w rejonie ulic: ulicy Jana Kasprowicza, ulicy Przygranicznej, ulicy Stanisława Fijałkowskiego, terenu PKP oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Data dodania do bazy: 2011-02-26 19:19:00