Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zgierz gmina Zgierz, łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/472/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Szczawińskiej i Przedwiośnie
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:15
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2014-01-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/517/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:48
Data ogłoszenia: 2011-04-15 Data wydania: 2011-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/32/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą
Data dodania do bazy: 2011-04-15 23:19:00
Data ogłoszenia: 2010-10-21 Data wydania: 2010-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/470/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: ulicy Piątkowskiej, ulicy Bocznej i ulicy Ciosnowskiej
Data dodania do bazy: 2011-03-27 20:11:00
Data ogłoszenia: 2010-10-21 Data wydania: 2010-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/471/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicą Henryka Dąbrowskiego, ulicą Gabriela Narutowicza, ulicą 3 Maja i ulicą Ks. Jerzego Popiełuszki
Data dodania do bazy: 2011-03-29 22:10:00
Data ogłoszenia: 2010-10-21 Data wydania: 2010-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/472/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w rejonie ulic: ulicy Jana Kasprowicza, ulicy Przygranicznej, ulicy Stanisława Fijałkowskiego, terenu PKP oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Data dodania do bazy: 2011-02-26 19:19:00
Data ogłoszenia: 2009-12-15 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/379/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2009r. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – Wschód
Data dodania do bazy: 2011-04-06 22:49:00