Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Wielka gmina Zgierz, łódzkie


Data ogłoszenia: 2014-04-29 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/439/14 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz dla części obrębu wiejskiego Dąbrówka Wielka, dla działek nr ew. 781/5, 781/7, 781/13, 781/14, 781/15, 781/16
Data dodania do bazy: 2014-05-05 08:21:12
Data ogłoszenia: 2010-10-29 Data wydania: 2010-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/597/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla części obrębu wsi Dąbrówka Wielka - Cegielniana
Data dodania do bazy: 2011-05-13 01:31:00
Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/462/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka - Zachód
Data dodania do bazy: 2011-03-14 18:52:00
Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/464/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka - Północ
Data dodania do bazy: 2011-02-07 23:58:00
Data ogłoszenia: 2009-12-23 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/466/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Wielka w części dotyczącej działek nr ewidencyjny 802, 473/16, 472/42, 472/48, 472/52, 472/55, 473/34
Data dodania do bazy: 2011-03-18 18:04:00