Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Skierniewice, łódzkie


Data ogłoszenia: 2011-03-16 Data wydania: 2011-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/17/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Pomologicznej nr 6
Data dodania do bazy: 2011-03-16 23:25:00
Data ogłoszenia: 2011-03-16 Data wydania: 2011-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/18/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy J. Sobieskiego (nieruchomość o numerze adresowym 20)
Data dodania do bazy: 2011-03-17 00:43:00
Data ogłoszenia: 2010-12-09 Data wydania: 2010-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXI/98/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulicy M. Kopernika
Data dodania do bazy: 2011-05-24 19:28:00
Data ogłoszenia: 2010-12-09 Data wydania: 2010-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXI/101/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszar przy ul. Bohaterów Westerplatte, działka o numerze ewidencyjnym 516
Data dodania do bazy: 2011-04-14 19:58:00
Data ogłoszenia: 2010-11-30 Data wydania: 2010-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXI/100/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Artyleryjską, Ułańską i Dywizjonu 303 (działka o numerze ewidencyjnym 464/2)
Data dodania do bazy: 2011-06-04 21:33:00
Data ogłoszenia: 2010-11-24 Data wydania: 2010-10-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXX/93/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 1 października 2010r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LXVIII/64/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- miasto Skierniewice, obszar pomiędzy ulicami: Al. Niepodległości, Wschodnią i M. Konopnickiej
Data dodania do bazy: 2011-06-06 00:21:00
Data ogłoszenia: 2010-11-20 Data wydania: 2010-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXI/99/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Sobieskiego, Al.Rataja i Rybickiego
Data dodania do bazy: 2011-02-04 19:58:00
Data ogłoszenia: 2010-09-07 Data wydania: 2010-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIX/77/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miasto Skierniewice, obszar przy ulicy Kasztanowej
Data dodania do bazy: 2011-05-31 19:28:00
Data ogłoszenia: 2010-08-21 Data wydania: 2010-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIX/76/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Rawską, Mszczonowską, Ogrodową i Długą
Data dodania do bazy: 2011-02-27 23:58:00
Data ogłoszenia: 2010-07-10 Data wydania: 2010-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVIII/64/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miasto Skierniewice, obszar pomiędzy ulicami: Al. Niepodległości, Wschodnią i M. Konopnickiej
Data dodania do bazy: 2011-02-15 00:49:00