Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Skierniewice, łódzkie


Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-08-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/141/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Mszczonowskiej (w sąsiedztwie Ronda Solidarności )
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:37
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-08-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/140/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic: M. Wańkowicza i Szarych Szeregów
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:37
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-08-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/138/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Armii Krajowej
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:37
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-08-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/137/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Pogodną i A. Próchnika (działki o numerach ewidencyjnych: 19/1 i 19/2)
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:37
Data ogłoszenia: 2015-08-03 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony w narożniku ulic: Nowobielańskiej i Wiejskiej
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:35
Data ogłoszenia: 2015-03-16 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/30/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice, odcinek ulicy Mazowieckiej
Data dodania do bazy: 2015-03-19 08:19:44
Data ogłoszenia: 2014-12-11 Data wydania: 2014-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/106/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice położonego przy ulicy L. Waryńskiego i linii kolejowej Skierniewice - Łowicz
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02
Data ogłoszenia: 2014-10-20 Data wydania: 2014-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/86/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego strefę ”A” ochrony uzdrowiskowej Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice – Maków wraz z terenami przyległymi
Data dodania do bazy: 2014-10-24 18:16:04
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/54/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragmenty miasta Skierniewice położone przy ulicach:Orzeszkowej, Nowobielańskiej i Strobowskiej
Data dodania do bazy: 2014-07-28 21:37:03
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/55/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy A. Mickiewicza (działka o numerze ewidencyjnym 3/7)
Data dodania do bazy: 2014-07-28 21:37:03