Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kamieńsk, łódzkie


Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Ochocice w gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:35
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Ochocice w gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:35
Data ogłoszenia: 2015-04-22 Data wydania: 2015-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 151, 154 oraz działek nr ewid. 152, 153  (obręb Piła Ruszczyńska)
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:31
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/479/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:43
Data ogłoszenia: 2014-03-21 Data wydania: 2014-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/423/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Szpinalów i Danielów w Gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:29:00
Data ogłoszenia: 2014-03-21 Data wydania: 2014-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/423/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Szpinalów i Danielów w Gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:29:00
Data ogłoszenia: 2014-03-17 Data wydania: 2014-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/424/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kamieńsku w obrębie ulic: Zdzitowieckiego, Wieluńskiej, Reymonta i Jankowskiego
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:29:00
Data ogłoszenia: 2013-08-30 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/368/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gorzędów i Barczkowice w gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:08
Data ogłoszenia: 2013-08-30 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/368/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gorzędów i Barczkowice w gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:08
Data ogłoszenia: 2013-07-18 Data wydania: 2013-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice, w gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:19