Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kamieńsk gmina Kamieńsk, łódzkie


Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Ochocice w gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:35
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/479/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:43
Data ogłoszenia: 2014-03-17 Data wydania: 2014-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/424/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kamieńsku w obrębie ulic: Zdzitowieckiego, Wieluńskiej, Reymonta i Jankowskiego
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:29:00
Data ogłoszenia: 2013-07-18 Data wydania: 2013-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice, w gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:19
Data ogłoszenia: 2012-02-06 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/147/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Koźniewice w gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2012-02-06 22:16:56
Data ogłoszenia: 2012-01-31 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/148/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębach geodezyjnych Ochocice i Barczkowice w Gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2012-01-31 20:38:13
Data ogłoszenia: 2012-01-31 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/149/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2012-01-31 20:38:13
Data ogłoszenia: 2010-07-02 Data wydania: 2010-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/409/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk
Data dodania do bazy: 2011-03-26 22:52:00