Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat pabianicki, łódzkie


Data ogłoszenia: 2015-03-02 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVI/449/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów
Data dodania do bazy: 2015-03-11 10:47:20
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/804/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Pabianicach ograniczony od wschodu i północy granicą Gminy Miejskiej Pabianice, od zachodu korytem rzeki Dobrzynki (granicą Gminy Miejskiej Pabianice) i ulicą Piłsudskiego (wschodnia strona), od południa ulicą Projektowaną 9KD-Z1/2 (północna strona)
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/393/2014 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02
Data ogłoszenia: 2014-11-13 Data wydania: 2014-10-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIV/801/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 9 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wiejską, Zagajnikową i Śniadeckiego w Pabianicach
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:53
Data ogłoszenia: 2014-11-07 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/462/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:22
Data ogłoszenia: 2014-11-07 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/461/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Kudrowice
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:22
Data ogłoszenia: 2014-06-23 Data wydania: 2014-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/729/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w Pabianicach: pierwszy ograniczony ulicami: ul. Gen. ,,Waltera” Janke, ul. Projektowaną 6KD-G2/2, granicą Tuszyńsko-Dłutowsko-Grabiańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, granicą lasu i ul. Sienną; oraz drugi ograniczony ulicami: ul. Popławską (dawny ślad), ul. Smugową, ul. Bugaj, korytem rzeki Dobrzynki, ul. Świetlickiego, ul. Gen. „Waltera” Janke
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:17
Data ogłoszenia: 2014-06-06 Data wydania: 2014-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/405/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:20:52
Data ogłoszenia: 2014-06-06 Data wydania: 2014-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/406/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Kudrowice
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:20:52
Data ogłoszenia: 2014-06-06 Data wydania: 2014-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/407/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Pawlikowice
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:20:52