Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Ksawerów, łódzkie


Data ogłoszenia: 2018-02-19 Data wydania: 2018-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/421/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r.
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-02-19 Data wydania: 2018-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/422/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r.
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2015-03-02 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVI/449/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów
Data dodania do bazy: 2015-03-11 10:47:20
Data ogłoszenia: 2011-03-12 Data wydania: 2011-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Ksawerów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 378, poz. 3952)
Data dodania do bazy: 2011-03-12 19:11:00
Data ogłoszenia: 2009-12-10 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/375/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 378 poz. 3952) w części dotyczącej działek nr ew. 359/46, 359/47, 359/48, 359/80, 359/81, 359/82 i 359/83 przy ul. Tymiankowej w Ksawerowie (Kol. Wola Zaradzyńska)
Data dodania do bazy: 2011-02-05 21:04:00
Data ogłoszenia: 2009-04-23 Data wydania: 2009-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/291/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów w części dotyczącej działek nr ew. 1119, 1120, 1125/1, 1125/2 wraz z rowem przebiegającym przez teren w/w działek przy ul. Handlowej w Ksawerowie
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:23