Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat pabianicki, łódzkie


Data ogłoszenia: 2009-04-27 Data wydania: 2009-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/194/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobroń dla obszaru części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie obejmującego tereny oznaczone w uchwale Nr XVIII/151/08 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 października 2008 r. symbolami: A20RM, A21PU, B50MN, B51MN, B54MN, B55MN, B56MN, B57MN oraz C42U1
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:23
Data ogłoszenia: 2009-04-27 Data wydania: 2009-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/194/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobroń dla obszaru części sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie obejmującego tereny oznaczone w uchwale Nr XVIII/151/08 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 października 2008 r. symbolami: A20RM, A21PU, B50MN, B51MN, B54MN, B55MN, B56MN, B57MN oraz C42U1
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:23
Data ogłoszenia: 2009-04-23 Data wydania: 2009-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/291/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów w części dotyczącej działek nr ew. 1119, 1120, 1125/1, 1125/2 wraz z rowem przebiegającym przez teren w/w działek przy ul. Handlowej w Ksawerowie
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:23
Data ogłoszenia: 2009-02-28 Data wydania: 2009-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/378/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Konstantynowa Łódzkiego w obrębie geodezyjnym K-17, pomiędzy ulicami Warzywniczą, przedłużeniem ulicy Warzywniczej w kierunku północnym, Spółdzielczą, Łódzką i granicą administracyjną Miasta Konstantynowa Łódzkiego
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:21:43
Data ogłoszenia: 2009-01-23 Data wydania: 2008-12-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/344/08 Rady Miasta Konstantynów Łódzki z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Konstantynowa Łódzkiego dla działek o nr ewid. 4, 5 i 6 położonych w obrębie geodezyjnym K-17
Data dodania do bazy: 2011-06-30 10:26:05
Data ogłoszenia: 2009-01-23 Data wydania: 2008-12-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/346/08 Rady Miasta Konstantynów Łódzki z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Konstantynowa Łódzkiego
Data dodania do bazy: 2011-06-30 10:26:05