Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Słońsko gmina Inowrocław, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-04-09 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/310/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko
Data dodania do bazy: 2014-04-10 08:24:07
Data ogłoszenia: 2011-09-20 Data wydania: 2011-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997 r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Słońsko, oznaczonego symbolem 16.18 RLz
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:29:53