Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Balczewo gmina Inowrocław, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Balczewo.
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:31
Data ogłoszenia: 2011-09-20 Data wydania: 2011-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XXIII/147/96 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 19 lutego 1997 r. Nr 3, poz. 13) dla części obszaru położonego w miejscowości Balczewo, oznaczonego symbolem 11.48 RLz
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:29:53