Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Komaszyce gmina Inowrocław, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2010-04-13 Data wydania: 2009-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/239/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XVII/209/2000 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny we wsiach: Jacewo, Jaksice, Kłopot, Balczewo, Olszewice, Marulewy, Gnojno, Krusza Zamkowa, Komaszyce jako zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 8 listopada 2000 r. Nr 88, poz. 728) dla obszaru położonego w miejscowości Komaszyce, oznaczonego symbolami 20.24 MN i 20.24a KDXY
Data dodania do bazy: 2011-03-21 18:13:00