Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Golub-Dobrzyń, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/296/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w rejonie ul. Szosa Rypińska – rzeka Drwęca
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2017-06-05 Data wydania: 2017-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/212/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w pobliżu ul. Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
Data dodania do bazy: 2017-06-05 20:30:49
Data ogłoszenia: 2015-10-08 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII.67.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:21
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/234/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:37
Data ogłoszenia: 2013-02-11 Data wydania: 2013-02-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 230 i 231/10 we wsi Paliwodzizna.
Data dodania do bazy: 2013-02-11 22:07:14
Data ogłoszenia: 2013-01-09 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 230 i 231/10 we wsi Paliwodzizna
Data dodania do bazy: 2013-01-09 23:31:26
Data ogłoszenia: 2012-03-28 Data wydania: 2012-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/105/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Leśnej i Miłej w Golubiu-Dobrzyniu, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/281/2006 r. Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 78 z dnia 23 czerwca 2006 r. poz. 1307
Data dodania do bazy: 2012-04-13 10:05:37
Data ogłoszenia: 2011-12-02 Data wydania: 2011-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/68/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 położonej w obrębie 4 w mieście Golub-Dobrzyń
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:08:10
Data ogłoszenia: 2011-12-02 Data wydania: 2011-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/69/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieście Golub-Dobrzyń
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:08:10
Data ogłoszenia: 2010-08-19 Data wydania: 2010-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/219/2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej we wsi Gajewo
Data dodania do bazy: 2011-02-23 20:17:00