Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wojkowice gmina Żórawina, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/326/14 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław
Data dodania do bazy: 2014-11-24 11:33:37
Data ogłoszenia: 2012-08-03 Data wydania: 2012-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:34:27
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-03
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 456/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Żórawina nr IV/14/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2011-05-26 Data wydania: 2011-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice
Data dodania do bazy: 2011-05-27 00:25:00
Data ogłoszenia: 2009-06-26 Data wydania: 2009-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/171/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Wojkowice i Krajków
Data dodania do bazy: 2011-05-05 19:27:00