Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wilkowice gmina Żórawina, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/326/14 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław
Data dodania do bazy: 2014-11-24 11:33:37
Data ogłoszenia: 2012-05-25 Data wydania: 2012-01-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 772/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Żórawina nr VII/48/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wilkowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2011-09-22 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wilkowice
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:29:44