Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Iwiny gmina Siechnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-25 Data wydania: 2016-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/175/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem ‘B’, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46
Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-06-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 257/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach nr LXI/373/14 z dnia 27 maja 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem B, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:06
Data ogłoszenia: 2014-06-09 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/373/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem ‘B’, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:15