Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Siechnice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-05 Data wydania: 2018-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług sportu obejmującego działkę nr 35/2 położoną w obrębie Groblice, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:49
Data ogłoszenia: 2018-03-05 Data wydania: 2018-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/385/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ulicy ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:49
Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce – teren „C”, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:13
Data ogłoszenia: 2017-05-30 Data wydania: 2017-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/290/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:37
Data ogłoszenia: 2016-03-25 Data wydania: 2016-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/175/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem ‘B’, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2015-09-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 436/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 września 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach nr LXIII/386/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:17
Data ogłoszenia: 2015-12-24 Data wydania: 2015-06-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 257/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach nr LXI/373/14 z dnia 27 maja 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem B, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:06
Data ogłoszenia: 2015-07-07 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogusławice - w granicach obrębu, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:21
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIII/386/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2014-06-09 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/373/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem ‘B’, gmina Siechnice
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:15