Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Brzeg Dolny gmina Brzeg Dolny, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-09-20 Data wydania: 2016-09-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/112/16 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:44
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-10-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/284/14 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:04:46
Data ogłoszenia: 2014-01-07 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/245/13 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2014-01-09 10:00:04
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-10-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 176/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 15 grudnia 2011 r. nr XV/91/11 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-10-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 540/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2012 r. Nr XVIII/118/12 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2012-08-10 Data wydania: 2012-04-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/118/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-03-20 Data wydania: 2012-03-19
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia LI/1492/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Miejskiemu Wrocławia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 128 z dnia 15 lipca 2010 r. poz. 1962 oraz uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XV/91/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2012 r. pod poz. 895
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:04
Data ogłoszenia: 2012-03-01 Data wydania: 2011-12-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2012-03-05 09:01:47
Data ogłoszenia: 2010-10-29 Data wydania: 2010-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/352/10 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego przy ulicy Kolejowej
Data dodania do bazy: 2011-04-10 00:05:00
Data ogłoszenia: 2010-05-06 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/315/10 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny
Data dodania do bazy: 2011-06-07 18:00:00